CO NEVÍME O NAŠEM KROJI

Volný čas
Beseda v kulturním domě v Brumově-Bylnici o vzniku a historickém vývoji regionálních krojů s historičkou p. PhDr. Blankou Petrákovou

Termíny