Vánoční zpívání s požehnáním vína

Volný čas
Obnovení tradice žehnání vína v předvečer sv. Jana Evangelisty, pod laskavým vedením pana probošta Mgr. Pacnera.

Termíny