Tradiční krojované hody Milovice

Volný čas
Hody se uskuteční v kulturním domě.

Termíny