Zakončení sezony. Odjezd sv. Barbory z hradu Grabštejn

Volný čas, Pro děti

Poslední říjnový den budete moci letos naposledy zhlédnout nedávno nalezenou a nově restaurovanou gotickou sochu sv. Barbory z poloviny 15. století. Součástí nové prohlídkové trasy bude nejen prostor vyhrazený sv. Barboře, ale i foyer, kde se formou komentované výstavy seznámíte s příběhem grabštejnské středověké sochy a zdejšího renesančního majitele J. Mehla ze Střelic, který nechal sv. Barboře vysvětit hradní kapli, i s životním příběhem sv. Barbory a s touto světicí jako inspiračním zdrojem. V poslední den jejího letošního vystavení bude Barbora na prohlídkách slavnostně zahalena a vy budete mít možnost si ji bezplatně vyfotografovat.


http://www.hrad-grabstejn.cz/

Termíny