Řemeslný jarmark na Grabštejně

Volný čas, Pro děti

Obnovení zašlé tradice v podobě historického jarmarku. Nejen že uvidíte produkty tradičních řemesel a budete moci přihlížet jejich výrobě, ale dokonce si je sami budete moci vyzkoušet. Budete mít možnost se na nádvoří hradu setkat s kovářem, košíkářem, drátenicí i rytíři (historickým šermem).


http://www.hrad-grabstejn.cz/

Termíny