Pojem "posledního soudu" ve 21. století

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference

Stále více lidí dnes připouští, že se společnost i příroda dostává vinou lidí do neřešitelné krize. Co začalo v myslích a postoji lidí, se projevuje stále hmatatelněji. Jediná šance na vyléčení nemoci musí začít tam, kde nemoc začala, nikoliv až potlačením důsledků. I děje „posledního soudu“ souvisí s věděním, bez kterého se neobejdeme

Účinkují

Ing. Artur Zatloukal (1943) žije v Brně. Vystudoval strojní inženýrství a po celou dobu své aktivní zaměstnanecké činnosti pracoval jako technik v elektrárenství. Současně se zabýval světonázorovými otázkami, vždy především ve vztahu k praktickému životu. Po „odchodu do důchodu“ zůstává činný ve vydavatelství Integrál Brno a v Nadaci Hnutí Grálu.

Další dokumenty k akci

  
Termíny