Nůž na ticho: Indigo Quartet na zámku Krásný Dvůr

Volný čas, Pro děti

"Dej nám nůž na ticho...", zpívá se v písni K opanování ticha, která vznikla už v roce 2007. Nůž na ticho je spojením čehosi pevného a ostrého s něčím neuchopitelným, éterickým. Symbolizuje touhu a do jisté míry i moc vytvořit nebo zničit ticho. Ticho, které umí bolet a jindy zas léčí. Spolu s dalšími básněmi Ernesta Jandla v překladu Bohumily Grögerové a Josefa Hiršala tvoří základ šansonového repertoáru Andrey Buršové.


http://www.krasny-dvur.cz/

https://www.youtube.com/watch?v=LqjZdQiNEMI

Indigo Quartet: Jan Bělohlávek a Martin Flašar – housle, Martina Himerová – viola, Pavel Borský – violoncello, AndRea Buršová

Indigo Quartet vznikl spontánně v přelomovém roce 2000. Jeho záměrem bylo prozkoumat oblast hudby, která nemá s klasickým hudebním vzděláním jeho členů nic společného. Setkání s jazzem a dalšími žánry se ukázalo jako zcela nová a inspirativní zkušenost, zejména proto, že zmíněná sestava není pro tento druh hudby zcela typická. Pojetí hudby v tomto nástrojovém obsazení klade na hráče neočekávané nároky, otevírá široký prostor pro improvizaci a přináší s sebou nutnost hledání nových způsobů interpretace.

AndRea Buršová absolvovala herectví v roce 2006 u prof. Niky Brettschneiderové na brněnské JAMU. V témže roce nastoupila do angažmá v Divadle Husa na provázku (role Markétky v inscenaci Maestro a Markétka podle Bulgakova, Polana v Čapkově Hordubalovi nebo Nastasja Filipovna v inscenaci Idiot podle Dostojevského ad.). V roce 2007 začala úzce spolupracovat s vídeňským divadlem Theater Brett, vznikly zde mj. recitálové večery. V roce 2012 získala první zkušenost s divadelní režií. Společně s Nikou Brettschneiderovou a Ludvíkem Kavínem vedla divadelní workshop. AndRea (Rei) píše poezii a nade vše má ráda šansony, "krásné písně s obsahem".

Zdeněk Král je klavírista a skladatel vážné, scénické a filmové hudby, absolvent JAMU Brno. Komponuje také písničky do divadelních představení a šansony. V Česku spolupracuje s mnoha hudebními osobnostmi a s Českou televizí. Do roku 2012 vydal přibližně 40 alb, některá jako přílohy dětských knih – zpěvníků. Mnoho dalších informací lze získat na stránkách www.zdenek-kral.cz.

 

Termíny