Lékaři podávají zprávu o svých zkušenostech

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference

Lékaři podávají zprávu o svých zkušenostech 


Existuje vyšší síla, která může pomoci každému člověku. Je součástí všech náboženství a byla lékařům známa již před staletími. Toto prastaré vědění se má opět zpřístupnit lidem hledajícím pomoc a uzdravení. Základem je učení Bruna Gröninga (1906-1959), známého díky velkým uzdravením. Odborní lékaři, praktičtí lékaři a zástupci dalších zdravotnických povolání z více než 70 zemí se bezplatně angažují v Lékařsko-vědecké odborné skupině Kruhu přátel Bruna Gröninga. Chtějí svým kolegům a kolegyním - ale také všem dalším zájemcům - předat své osobní zkušenosti.
Při lékařském ověřování početných zpráv o uzdravení lékaři zjišťují, jakým obdivuhodným způsobem byli lidé od nemocí osvobozeni.


Obsah přednášky:


Možnosti a hranice léčení duchovní cestou
Budou představena a srozumitelně objasněna lékařsky ověřená uzdravení
Uzdravení podají zprávu o tom, jak se zbavili duševních, organických, a dokonce i z lékařského hlediska nevyléčitelných onemocnění
Zprávy o zkušenostech mladistvých o osvobození z alergií, depresí, strachu, drog aj.
Na přednášce bude objasněno, jak přijímat léčivou sílu.

Přednášející:

MUDr. Jana Bušovová

PhDr. Karel Valášek

 

 

Všechny srdečně zveme.

 STŘÍBRO

22.02.2015, 10–12 h

Kino Slávia-MKS Benešova 587, 349 01 Stříbro

Kontakt: 732 556 550,

ctirad7@gmail.com

Účinkují

Přednášející:

MUDr. Jana Bušovová

PhDr. Karel Valášek

 

Kontakty

ZDARMA

Termíny