PŘÍBĚHY BEZVÝHRADNÉ LIDSKOSTI – PŘEMYSL PITTER

Výstava, Volný čas

120. výročí narození světově uznávaného humanitárního pracovníka, který celý život
v křesťanském duchu usiloval o pokojné soužití lidí bez ohledu na jejich různost, připomene výstava připravená Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského. Na vernisáži promluví pracovnice muzea Lenka Lejsková.

Vernisáž se uskuteční v pondělí 9. března 2015 v 17 hodin.

Kontakty

www.krnap.cz

Termíny