MALAWI, AFRICKÝ STŘEDOVĚK

Výstava, Volný čas

Přednáška a vernisáž fotografií Jiřiny Mužíkové, která dokumentovala dobrovolnou misii českých lékařů v jedné z nejchudších oblastí Afriky.

Kontakty

www.krnap.cz

Termíny