JSOU KRKONOŠSKÉ LESY V JENÉM STAVU?

Volný čas

O tom, proč je dobré nechat dřevo v lese, lovit jeleny a jaké lesy byly v Krkonoších v 17. století bude povídat a obrázky ukazovat Václav Jansa, ochranář se specializací na les a vedoucí oddělení
ochrany přírody Správy KRNAP.

Kontakty

www.krnap.cz

Termíny