Příjezd svaté Barbory na hrad Grabštejn

Volný čas, Pro děti

První dubnovou sobotu budete moci poprvé zhlédnout nedávno nalezenou a nově restaurovanou gotickou sochu sv. Barbory z pol. 15. století. Součástí nové prohlídkové trasy bude nejen prostor vyhrazený sv. Barboře, ale i foyer, kde se formou komentované výstavy seznámíte nejen s příběhem grabštejnské středověké sochy a zdejšího renesančního majitele J. Mehla ze Střelic, který nechal sv. Barboře vysvětit hradní kapli, nýbrž i s životním příběhem sv. Barbory a s touto světicí jako inspiračním zdrojem. V den otevření veřejnosti bude Barbora na prohlídkách slavnostně odhalena a vy budete mít možnost si ji bezplatně vyfotografovat.


http://www.hrad-grabstejn.cz/

Termíny