Jak vést děti k opravdovým hodnotám

Kurzy, vzdělání, konference

Jakým způsobem vychovávat dítě, aby se podporovaly jeho dobré vlastnosti.

Podpora dítěte v jeho harmonickém vývoji; jak předcházet konfliktům, hádkám a nedorozuměním; přirozené vývojové stupně dítěte a jaký přístup ze strany rodičů v daném období používat.

Účinkují

Bc. Pavel Kalpakcis (1971) vystudoval Pražskou psychoterapeutickou fakultu u doc. Skály. V průběhu let pracoval v mnoha oborech pomáhajících profesí – v nemocnici, v ústavu sociální péče pro osoby s mentálním postižením, v terapeutické komunitě pro drogově závislé. V současnosti působí jako psychoterapeut a pedagog, zabývá se rovněž prevencí sociálně-patologických jevů u dětí.

Ve své terapeutické praxi vychází také z LOGOTERAPIE, psychoterapeutické techniky, která se snaží pomoci lidem v těžkých životních situacích. Na toto téma také přednáší. Ve svých přednáškách vychází z osobních zkušeností s klienty, se kterými pracoval.

Další dokumenty k akci

  
Termíny