Jak se vyrovnat s těžkou životní situací

Kurzy, vzdělání, konference

Jak se vyrovnat se smrtí, vinou a utrpením. Co nám pomáhá zvládat těžké životní situace.

Jak se člověk chová v těžkých životních situacích; jaký smysl může mít život v bezvýchodné situaci; mezilidské vztahy; schopnost člověka vyrovnat se s nepřízní osudu; téma smrti; téma viny a utrpení; téma silné duševní bolesti.

Účinkují

Bc. Pavel Kalpakcis (1971) vystudoval Pražskou psychoterapeutickou fakultu u doc. Skály. V průběhu let pracoval v mnoha oborech pomáhajících profesí – v nemocnici, v ústavu sociální péče pro osoby s mentálním postižením, v terapeutické komunitě pro drogově závislé. V současnosti působí jako psychoterapeut a pedagog, zabývá se rovněž prevencí sociálně-patologických jevů u dětí.

Ve své terapeutické praxi vychází také z LOGOTERAPIE, psychoterapeutické techniky, která se snaží pomoci lidem v těžkých životních situacích. Na toto téma také přednáší. Ve svých přednáškách vychází z osobních zkušeností s klienty, se kterými pracoval.

Další dokumenty k akci

  
Termíny