Přednáška: Termojaderná fúze - čistá energie budoucnosti

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference

Hvězdárna barona Artura Krause DDM ALFA Pardubice a Astronomická společnost Pardubice zvou širokou veřejnost na přednášku

Termojaderná fúze - čistá energie budoucnosti

Lidé jsou krok před využitím energie jádra uvolňované slučováním atomů. Čistá, bezpečná a nevyčerpatelná , to je termojaderná energie. Mezinárodní termojaderné zařízení – tokamak ITER staví spolu s Evropskou unií Rusko, Čína, Japonsko, Jižní Korea a Spojené státy americké na jihu Francie. Pozadu ve výzkumu fúze se svými dvěma tokamaky nezůstává ani Česká republika.

Přednáší:
Ing. Milan Řípa, CSc
Ústav fyziky plazmatu Akademie věd ČR v. v. i.

Účinkují

Hvězdárna barona Artura Krause DDM ALFA Pardubice

Astronomická spoelčnost Pardubice

Termíny