Festival ProTibet - 14. ročník

Výstava

NEMOCNICE NA KONCI SVĚTA - výstava fotografií Roku 2005 Dina a Otakar Štěrbovi věnovali svoje soukromé prostředky na vybudování vodovodů, které dnes přivádějí čistou vodu z hor obyvatelům Čonga a letnímu pastvišti   v Askole. O rok později zakoupila česká humanitární organizace Hand for Help stavebnicovou budovu malé nemocnice v hodnotě 7 milionů korun. Nelehkého úkolu vyvézt 16 tun panelů, přístrojů, léků a nábytku do Pákistánu, dostat ji do hor, tam ji postavit a uvést do života se dobrovolně ujali V. Dokoupil a D. Štěrbová. Nemocnice dnes stojí v horské osadě Arandu.

 

Účinkují

Dr. Dina Štěrbová - významná česká horolezkyně

Kontakty

www.protibet.cz

Termíny