Veganská večeře

Volný čas

Každý, kdo má zájem se na akci podílet, může donést doma navařené nebo napečené veganské dobroty, o které by se rád rozdělil se spolustolovníky. Pojďme sami vytvořit veganský švédský stůl a společně se navečeřet.

Kontakty

www.veganka.cz

Termíny