Pro potěchu duše / Ivan Jakeš / obrazy / keramika plastiky

Volný čas
Prodejní galerie starožitností Vás zve na vernisáž výstavy pořádané k 80. jubileu autora v sobotu 14. února 2015 ve 13:00 hodin









Termíny