11. dětské krojované hodečky

Volný čas
Krojovaný průvod nejen dětí z DNS Dunajek, ale i pozvaných dětských souborů a příznivců. Hlavní stáreček se všemi krojovanými přijde před dům hlavní stárky, kde si ji zpěvem a verbuňkem vyzvedne. Poté průvod bude následovat na taneční parket na návsi. Přivítáme dětské folklorní soubory, které se nám představí se svými tanečními pásmy. Společně požádáme p. starostu o hodečkové právo a všichni krojované děti si zazpívají a zatančí společnou píseň-vrtěnou. Nebudou chybět tradiční hodové zvyky /vrtěné, verbuňky, hošije, aj./ a program pozvaných souborů. K tanci a poslechu bude vyhrávat DH Kateřinka až do večerních hodin.

Termíny