Ing.Libor Fejta: Cesta do nitra hmoty

Volný čas
Prezentace si klade za cíl uvést nejzákladnější rozměry, pojmy a jevy, které se vyskytují v jaderné a kvantové fyzice, se zdůrazněním těch, jež se vztahují k informacím z přednášek Ivy Adamcové. Obsahem je i stručná recenze knihy docenta Miloslava Krále „Bůh dokazatelně existuje“.

Termíny