XII. ročník turistické akce „Zimní přírodou“

Volný čas
Pořádá Klub českých turistů, odbor Vřesovice. Prezence 8:00–12:00 h v hostinci Ozdravovana U Sirotků ve Vřesovicích, trasy 8 a 10 km vedou po turisticky značených cestách, cíl v hostinci Ozdravovana U Sirotků ve Vřesovicích do 16:00 h. Účast na této akci se započítává do soutěže „O zlatého turistu 2012–2016“. Účastníci obdrží na startu mapku s popisem trasy a každý bude odměněn vkusným pamětním dárkem a diplomem. Věcné ceny obdrží nejmladší, nejstarší a nejvzdálenější účastník. Odměněna bude také nejpočetnější rodina na akci.

Termíny