Filmový festival Jeden svět

Volný čas
Jeden z největších lidsko-právních filmových festivalů na Evropě. Pořadatelem je Člověk v tísni. Cílem akce je přiblížit studentům a široké veřejnosti celosvětové problémy související s porušováním základních lidských práv.

Termíny