Koncert duchovní hudby

Volný čas
Město Bystřice pod Hostýnem srdečně zve na Koncert duchovní hudby, který se uskuteční v neděli 22. února 2015 ve 13.30 hodin v kostele sv. Jiljí v Bystřici pod Hostýnem. V programu zazní skladby švédských, britských, německých a českých autorů. Účinkují: sbor Semináře církevní hudby evangelické akademie (SCHEA) a účastníci 25. sbormistrovského kurzu, pořádaného Ladislavem Moravetzem, celocírkevním kantorem Českobratrské církve evangelické. Řídí: Petr Gunnar Petersson, švédský církevní hudebník a významný skladatel, Michaela Svobodová, Daniela Valchařová a Samuel Mach, studenti SCHEA. Na varhany bude hrát Marta Doubravová, Jan Trusina a Ester Moravetzová. Vstup na koncert je volný.

Termíny