600. let výročí upálení Mistra Jana Husa

Divadlo, Volný čas, Hudba, Turistika

"Prosím vás, aby jste se milovali, dobrých násilím tlačiti nedali a pravdy každému přáli"

Tento slavný citát obdivuhodně rezonuje se současností a zároveň připomíná očekávání roku 2015, kdy uplyne 600 let od mučednické smrti mistra Jana Husa. Pro připomenutí jeho odkazu je připraveno mnoho kulturních i společenských akcí, mezi které patří výstavy, konference, besedy, diskuze či koncerty.

 

6. 7. 2015 ve 20.00 hodin na Žižkově náměstí

KAZATEL   

Muzikál o životě Mistra Jana Husa, jehož autorem je sólista opery Národního divadla Praha Zdeněk Plech. Muzikál se odehraje pod širým nebem a vstup je zdarma.

 

Zdeněk Plech se snaží nalézt odpovědi na celou řadu otázek týkající se Pravdy, nápravy společenského řádu, ceny svého života, osobních postojů a hodnot. Toto dílo bylo již v Táboře uváděno v r. 2005 (hráli: D. Šinkorová, Z. Plech, D. Hořínková) a nyní bude opět nazkoušeno interprety pražských a brněnských divadel. Muzikál se odehraje na hlavním náměstí v historické části města, což podtrhne atmosféru celého díla.V rámci 30letého partnerství Tábora s německým městem Kostnice bude tento muzikál odehrán i v partnerském městě (3. - 4. července) v českém znění s německými titulky.

Termíny