Touha po svobodě

Kurzy, vzdělání, konference

Večer otázek a odpovědí - beseda. Večerem provází Marek Frank.

Zveme vás ke společnému hledání podstaty lidské touhy po svobodě, k hledání podstaty svobody samé.

Souvisí svoboda s odpovědností?  •  Je svoboda totéž co volnost jednání?  •  Vnitřní a vnější svoboda  •  Mohou být všichni lidé svobodní a přesto tvořit lidskou společnost se zákony a hranicemi?  •  Svoboda lidského ducha  •  Touha po svobodě a touha po ušlechtilosti.

Účinkují

Marek Frank (1971) působí jako architekt v Brně i v zahraničí.

Další dokumenty k akci

  
Termíny