GIORDANO BRUNO - PLAMEN RENESANCE

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference

Audiovizuální pořad a praktická cvičení

• Život a myšlenky renesančního myslitele
• Audiovizuální pořad doprovázený rozhovorem
s G. Brunem
• Imaginace, paměť – praktická cvičení

• O heroickém nadšení – divadelní dílna

VSTUP VOLNÝ

Nová Akropolis
Purkyňova 12, Plzeň

Termíny