KNIHOVNA A JEJÍ KOŘENY V OBCI - SEMINÁŘ PRO KNIHOVNÍKY

Volný čas
Seminář Knihovna a její kořeny v obci je určen knihovníkům veřejných knihoven (především pracujících s regionálním fondem a zdroji). Zaměří se na práci s regionální literaturou, osobnostmi a představí příspěvky poukazující na důležitost uvědomování si vlastních kořenů a sounáležitosti k určitému místu. Bude představena dobrá praxe z knihoven, program bude doplněn ukázkami regionální gastronomie a folklóru.

Termíny