PRAKTICKÝ KURZ ČESKÉHO PRAVOPISU PRO ČECHY

Volný čas
Posluchači by měli být po absolvování kurzu schopni porozumět zákonitostem českého pravopisu a rozeznat možné problematické jevy, které je dále nutno ověřit v příslušných jazykových příručkách. Praktickým cvičením získá posluchač větší jistotu při psaní problematických jevů. Vstupní předpoklady: žádné

Termíny