Autismus zblízka - Chování a sociální reálie

Volný čas

Jak autisté vnímají svět a jak svět vnímá je? Zveme vás na další ze série oblíbených přednášek Autismus zblízka s Michalem Roškaňukem.

Témata:
- Co je sociální komunikace a co ne
- Proč se hodí pes a proč se hodí brácha
- Vliv selhávání na formování osobnosti a vývoj poruch chování
- Nejčastější příčiny rušivého chování u autistů
- Poruchy chování a sociálně rodinný kontext
- Dýcháš můj vzduch 
- Jako papiňák 
- Proč se autista chová jinak, když chybuje
- Nesprávná reakce - špatný konec 
- Autistická krize aneb přetížení
- Rozhodování v matici na osách "chci - nechci" a "správně - nesprávně"
- Autista je partner, ne plnič rozkazů 
- Jinak se chovat, ne jinak myslet

Lektor: Michal Roškaňuk
Cena: 250 Kč s přihlášením, 300 Kč bez přihlášení
Kapacita: 60 osob

POZOR: Vstupenky je nutné si zarezervovat předem. Rezervace na webuwww.muzes.info.

MICHAL ROŠKAŇUK
Vnitřkem bohatý a barevný člověk s ohromnou inteligencí a smyslem pro detail. Úžasný vypravěč, přibližuje a osvětluje rozdílnosti našich světů a chápání informací kolem nás i v nás samotných. Trpí Aspergerovým syndromem a stal se terapeutem autistů i jejich rodičů. Svou odvahou a odhodláním informovat a osvětlovat plně zapadá do filozofie ovlivnit to, co můžeme.
Má bohaté zkušenosti z práce s postiženými dětmi. Jako řada jiných “aspíků“ má dobré komunikační schopnosti a díky svému specifickému vnímání vidí i to, co neautistům zůstává skryto, a je schopen předat onen “pohled z druhé strany“ tak srozumitelně a využitelně při každodenní práci s autisty. Pracuje jako nezávislý poradce a poskytuje své služby malým i velkým autistům i pečovatelům, spolupracuje s rodiči i s odborníky – pedagogy, terapeuty a psychology. Zabývá se především rozvojem komunikačních dovedností a úpravami nežádoucího chování pomocí kognitivně behaviorálních přístupů.

Kontakty

muzes.info

Termíny