KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ EVY RANDOVÉ

Hudba

23. 2. pondělí

od 18:00

 

Vystoupí žáci dechového oddělení ZUŠ Evy Randové, kteří se připravují na soutěž základních uměleckých škol. Zazní skladby od baroka po současnost. Vstupné 50 Kč

Termíny