Giordano Bruno

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference

Giordano Bruno - Plamen renesance Audivizuální pořad a praktická cvičení

  • Život a myšlenky renesančního myslitele
  • Audiovizuální pořad doprovázený rozhovorem s G. Brunem
  • Imaginace, paměť – praktická cvičení
  • O heroickém nadšení – divadelní dílna
Kontakty

www.akropolis.cz

Termíny