Chaverut - Přátelství

Volný čas
V rámci již tradičně konané akce Dny přátelství - Chaverut otevíráme v MaGC soubor výstav reflektující židovskou tematiku. První část výstavy návštěvníky seznámí s historií Židů v Čechách a na Moravě, druhá část je věnována židovským tradicím a zvykům a celek uzavře výstava autorských fotografií Libora Cabáka.

Termíny