Přednáška NCZK

Volný čas
Koná se v přednáškovém sále NCZK ve vstupním objektu Květné zahrady. Mgr. Jan Obšivač, DiS., obšivač.jan@npu.cz, 724 052 749.

Termíny