FAŠANKOVÁ OBCHŮZKA V UHERSKÉM BRODĚ

Volný čas
Masopustní průvod se vydá v 13.30 hod. od Domu kultury. Pochovávání basy v 16.00 hod. v zahradě Panského domu.

Termíny