ROSETTA, ZPRÁVY Z JINÉHO SVĚTA ANEB KOMETY NEJSOU JEN MLHAVÉ OBLÁČKY

Volný čas
Přednáší Mgr. Petr Scheirich, Ph.D., vědecký pracovník Oddělení meziplanetární hmoty Astronomického ústavu AV ČR Ondřejov.

Termíny