DECHEM SVĚTEM

Volný čas
Etnické dechové hudební nástroje různých kontinentů, výrobky dílny Marka Gondy z Komně - fujary, didgeridoo, severoamerické a africké píšťaly.

Termíny