Nejvyšší zákon: Láska k Bohu, druhým i sobě samému

Kurzy, vzdělání, konference

Přednáškové fórum

Motto:

Přistoupil k němu jeden ze zákoníků, který slyšel jejich rozhovor a shledal, že jim dobře odpověděl. Zeptal se ho: „Které přikázání je první ze všech?“

Ježíš odpověděl: „První je toto: ‚Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný pán;

miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly!‘

Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe!‘ Většího přikázání nad tato dvě není.“

Evangelium podle Marka (12, 28–31)

Program:

Představení knihy Ve světle Pravdy – Poselství Grálu a festivalu Jaro s Poselstvím Grálu 

Přednáška „Laskavost otevírá cestu k srdcím druhých“

Všichni toužíme po laskavém chování. Toho ale dosáhneme jedině tehdy, budeme-li sami laskaví k druhým. Ovšem ve skutečném, reálném světě. V supermarketu, za volantem, ve frontě na autobus. Pozorujme sami sebe v různých situacích a naslouchejme lidem kolem sebe. I těm, od kterých bychom nejméně čekali něco dobrého.

Přednáší Marie Šuláková

 

Přednáška „Umění pomáhat“

V mnoha lidech se objevuje touha být potřebný, pomáhat druhým. Mnozí cítí, že by neměli být lhostejní k utrpení a bolesti svých bližních. Vzniká tak potřeba pomáhat. Jak ale pomáhat tak, aby naše pomoc byla co nejúčinnější? Kdy pomáháme a kdy už je naše pomoc spíše překážkou než pomocí? Ve snaze pomoci druhým se projevuje jeden z nejsilnějších lidských citů – láska. Existují nějaké zákonitosti, podle nichž se opravdová láska řídí? A jak se vlastně působení této lásky projevuje v našem životě?

Přednáší Pavel Kalpakcis

 

Účinkují

Marie Šuláková je publicistka na volné noze, novinářka (Zpravodaj venkova, bývalá redaktorka Českého rozhlasu Olomouc, Deníku…), členka uměleckořemeslného sdružení Studio bez kliky, moderátorka. A kromě toho všeho i matka pěti synů.

------------------------

Bc. Pavel Kalpakcis, ročník 1971, vystudoval Pražskou psychoterapeutickou fakultu u doc. Skály. V průběhu let pracoval v mnoha oborech pomáhajících profesí – v nemocnici, v ústavu sociální péče pro osoby s mentálním postižením, v terapeutické komunitě pro drogově závislé. V současnosti působí jako psychoterapeut a pedagog, zabývá se rovněž prevencí sociálně-patologických jevů u dětí.

Ve své terapeutické praxi vychází také z LOGOTERAPIE, psychoterapeutické techniky, která se snaží pomoci lidem v těžkých životních situacích. Na toto téma také přednáší. Ve svých přednáškách vychází z osobních zkušeností s klienty, se kterými pracoval.

Bc. Pavel Kalpakcis, ročník 1971, vystudoval Pražskou psychoterapeutickou fakultu u doc. Skály. V průběhu let pracoval v mnoha oborech pomáhajících profesí – v nemocnici, v ústavu sociální péče pro osoby s mentálním postižením, v terapeutické komunitě pro drogově závislé. V současnosti působí jako psychoterapeut a pedagog, zabývá se rovněž prevencí sociálně-patologických jevů u dětí.

Ve své terapeutické praxi vychází také z LOGOTERAPIE, psychoterapeutické techniky, která se snaží pomoci lidem v těžkých životních situacích. Na toto téma také přednáší. Ve svých přednáškách vychází z osobních zkušeností s klienty, se kterými pracoval.

Bc. Pavel Kalpakcis, ročník 1971, vystudoval Pražskou psychoterapeutickou fakultu u doc. Skály. V průběhu let pracoval v mnoha oborech pomáhajících profesí – v nemocnici, v ústavu sociální péče pro osoby s mentálním postižením, v terapeutické komunitě pro drogově závislé. V současnosti působí jako psychoterapeut a pedagog, zabývá se rovněž prevencí sociálně-patologických jevů u dětí.

Ve své terapeutické praxi vychází také z LOGOTERAPIE, psychoterapeutické techniky, která se snaží pomoci lidem v těžkých životních situacích. Na toto téma také přednáší. Ve svých přednáškách vychází z osobních zkušeností s klienty, se kterými pracoval.

------------------------

Přednáškovým fórem provází Martin Nechvíle

Další dokumenty k akci

  
Termíny