Jóga smíchu

Volný čas, Sport, Kurzy, vzdělání, konference

9.30 – 12.30Jóga smíchu

Smích: • prodlužuje život • sbližuje lidi • nás činí odolnějšími vůči stresu

• jsme schopni překlenout různé zášti • stáváme se lepšími • prevence

pro kardiovaskulární systém • prevence onemocnění zhoubnými

chorobami • probouzí v nás naše vnitřní dítě… Bude cvičení smíchocviků,

meditace smíchem a na závěr relaxace a tanec smíchu.

 Vstupné: 290 Kč

 

Účinkují

Lektorka: Jan Kozlová

Termíny