DVĚ TVÁŘE Veroniky Šrek Bromové

Výstava

Výstava představí dva výrazné proudy v tvorbě Veroniky Šrek Bromové /narozené roku 1966 v Praze/, která posledních 7 let intenzivně žije, tvoří, farmaří a vede Galerii Kabinet Chaos ve Stříteži u Poličky. Věnuje se osvětové činnosti a pořádá Eko-umělecko-sociologická sympozia pro mladé umělce a veřejnost. Intermediální tvorba Veroniky Šrek Bromové, byla reflektována v mnoha odborných textech a katalozích od počátku 90. let, kdy začíná vystavovat. V letech 1987-1993 studovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, kde má stále vlastní ateliér. Deset let /2002-2012/ vedla na Akademii výtvarných umění v Praze ateliér Nových medií 2. V letech 2002-2004 spoluzakládala a provozovala galerii Home v Praze. Její díla jsou zastoupena v řadě domácích i zahraničních sbírek, např. Městské muzeum a galerie v Poličce, Centre Georges Pompidou v Paříži, Národní galerie v Praze, Muzeum umění v Olomouci, Galerie Klatovy/Klenová, Moderna Museet ve Stockholmu, Galerie hl. města Prahy a soukromé sbírky.

V tvorbě Veroniky Šrek Bromové můžeme sledovat určitý posun od promluv skrze vlastní tělo k fotografiím na rozhraní dokumentu a inscenované fotografie. Prostřednictvím vystavených fotografií nahlédneme do intimity autorčina života v usedlosti Chaos, ve které usiluje o soulad a komunikaci s okolní krajinou. V její tvorbě jsou zachyceny proměny a tvořivá síla přírody, nevyhnutelnost rozkladu a smrti a snaha o nalézání rovnováhy ve světě hmotných protikladů a harmonie se světem vnitřním.

Další polohou Veroničiny tvorby jsou kresebné práce a ilustrace z cyklu JÁ/TAO/CHAOS, které jsou součástí nového vydání knihy Tao te t´ing v překladu Václava Cílka doplněné o jeho doslov.

Termíny