FIJALA, RŮŽE, MLÁĎÁTKA – JARO KLEPE NA VRÁTKA

Výstava, Volný čas, Pro děti

Výstava ve třídě Bohuslava Martinů je tentokrát zaměřená na roli zvířat a rostlin v jarních zvycích a v běžném životě venkovských i městských lidí v 19. století.

 

Po dlouhé zimě s jejími neduhy se těšíme na jaro, na slunce, až se vše zazelená a vykvete, až se narodí mláďátka… Na jaře začíná nový zemědělský rok a jeho vyvrcholením jsou Velikonoce. Na výstavě se dozvíte, jaké jarní zvyky zajišťovaly zdar nové úrody obilí a ovoce, zdraví drůbeže i dobytka. Šlehání pomlázkou mělo udržet mládí, krásu a zdraví dívek a žen. Poznáte, jaké křesťanské i antické symboly se skrývají v zobrazeních beránka nebo pastýře, proč se používají jívové kočičky, pomlázky a mladé osení. Zaposloucháte se do velikonočních koled; pokusíte se porozumět květomluvě. Vejdete do místnosti plné živých rostlin, bylinek, sušených i umělých květin, uvidíte drobná domácí zvířata (vycpaná) a mnohé předměty, které flóru a faunu zobrazují, neboť příroda je věčným zdrojem inspirace.

 

Výstava bude zahájena tvořivou dílnou pro malé i velké, která se bude konat v sobotu 14. února 2015 od 13.00 do 15.00 hod. a nese název „JEDNA VLAŠTOVKA JARO NEDĚLÁ“. Proto si ptáčků poříďte hned několik.

Můžete si vyrobit dekorace v podobě zvířat, která souvisejí s blížícím se jarem a Velikonocemi – beránky, ptáčky, kuřátka a slepičky. Používat budeme různé techniky a materiály včetně přírodnin a peří. Vzkaz vám může přidržet vlaštovka z kolíčku na prádlo, v okně se budou pohupovat látkoví nebo papíroví skřivánci, v květináči se uhnízdí slepička z lýka. Čerstvé osení nabídněte k pastvě chundelatému beránkovi.

Cena: 40,- Kč/osoba, v ceně je zahrnutý veškerý materiál a prohlídka jarní výstavy.

Termíny