Akce pro podnikatele: vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů s odborníkem

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference

Pražská pobočka společnosti TaxVision v blízkosti metra Florenc se po úspěchu loňské akce opět otevře široké veřejnosti! Jak nechybovat v daňovém přiznání, využít všechny odčitatelné položky, slevy na dani a ušetřit? Každému, kdo si s daňovým přiznáním k dani z příjmů neví rady, zde bude v úterý 10. února odpoledne k dispozici zkušený daňový poradce. Další možnost konzultovat své daňové přiznání s odborníky budou mít zájemci ještě v pátek 20. února odpoledne a celou sobotu 14. března.

„Jednotlivým klientům se budeme věnovat individuálně. Poradíme, jak daňové přiznání vyplnit, případně opravíme už vyplněné přiznání, abychom docílili optimálních výsledků. Mohou přijít i ti, kteří zatím zpracované přiznání nemají, a pokud přinesou všechny potřebné podklady, jejichž seznam si mohou ověřit například na www.eDane.cz, odejdou s kompletně vyplněným daňovým přiznáním,“ popsala cíl unikátní veřejné akce Blanka Štarmanová ze společnosti TaxVision. Uvedené služby budou po celou dobu trvání akce za jednotnou cenu 500 korun.

Zájemci o vyplnění daňového přiznání s odborníkem nechť se zapíší na přesnou hodinu v elektronickém formuláři vyvěšeném na www.taxvision.cz. Akce měla svoji premiéru loni a podle dotazníkového šetření si její účastníci cenili především znalostí a profesionality daňových poradců, jejich ochotného vystupování, rychlosti vyřízení a úspory peněz i času vzhledem k běžným daňovým službám. Všichni uvedli, že by akci za rok opět využili. Díky odborné konzultaci totiž podnikatelé většinou odhalili, jak mohou na daních ušetřit.

Podle odborníků je nejčastějším omylem v daňových přiznáních opomenutí všech odčitatelných položek a možných slev na dani. Letos by poplatníci určitě neměli zapomenout například na takzvané školkovné, které je v přiznání za rok 2014 novinkou. Obvyklé je také u příjmů z podnikání nesprávné vyplnění položek snižujících a zvyšujících základ daně. Navíc málokdo mimo praxi umí výhodně rozlišit příjmy z pronájmu od příjmů ze živnosti.

„Hodně klientů dříve neuplatňovalo všechny náklady, které uplatnit mohli, nebo zbytečně uváděli příjmy, které byly a jsou od daně osvobozeny. Časté potíže vyvolávají také příjmy ze zahraničí, kdy například příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí nemusí vůbec podléhat dani v České republice. Zcela běžné jsou i triviální součtové chyby nebo nepožádání o vrácení přeplatku,“ vyjmenovala Blanka Štarmanová.

TaxVision Praha

Adresa: Prvního pluku 17/320, Praha 8-Karlín
Kontaktní osoba:
Mgr. Blanka Štarmanová – daňový poradce  E-mail: dane@taxvision.cz

Přihlašovací formulář na stránkách www.taxvision.cz: http://www.taxvision.cz/clanek/vyplnte-danove-priznani-s-odbornikem-2015.html

Termíny