Rozhovory přes hranici – s Michaelem Frankem a Tomášem Kafkou

Kurzy, vzdělání, konference

Druhý večer diskusní řady navazuje na „Rozhovory o sousedství“ o česko-německých vztazích, iniciované Václavem Havlem v roce 1995. V mnoha sporných tématech se podařilo nalézt řešení, navázat dialog, rozběhla se řada česko-německých aktivit. Přesto je v České republice povědomí o dění v Německu a o tom, jak nás Němci vnímají, vágní – nejen kvůli jazykové bariéře, ale také vzhledem k povaze české mediální scény. Diskusní večery si kladou za cíl přispět k vyplnění těchto mezer. 

Hosty večera jsou Michael Frank, novinář a dlouholetý korespondent Süddeutsche Zeitung pro Českou republiku, a Tomáš Kafka, diplomat a básník. Moderuje Zuzana Jürgens, která diskusní řadu ve spolupráci s KnVH připravila.

Večer se koná ve spolupráci KnVH s Artefakt Kulturmanagement a s podporou Česko-německého fondu budoucnosti.

Těšíme se na Vás!

Termíny