Marek Orko Vácha: Místo člověka v přírodě

Kurzy, vzdělání, konference

Pokračování večerů Marka Orko Váchy k tématu místa člověka v přírodě. 

Ve vztahu k přírodě osciluje současná Evropa mezi dvěma extrémy: buď se ke krajině chováme zcela utilitaristicky, ve smyslu „vytěžit a prodat“, kde hodnotu země vnímáme jako hodnotu minerálů v ní obsažených, nebo přírodu naopak až panteisticky ztotožňujeme s „mother nature“ a přikládáme jí téměř božské atributy; oba přístupy se objevily např. ve filmu Avatar.
Environmentální etika má k přírodě jistě diferencovanější přístup, biologie posledních několika let ovšem přidala nový a velmi závažný důvod, proč přírodu chránit: objevujeme, že jsme její součástí v mnohem silnějším smyslu, než jsme si kdy mysleli.

Těšíme se na Vás v Knihovně Václava Havla!

Termíny