Společná meditace

Kurzy, vzdělání, konference

Prvním setkáním Václava Havla a Jeho Svatosti XIV. dalajlamy na zámku v Lánech 2. února 1990 započalo nejen hluboké přátelství mezi oběma muži, ale změnilo se i postavení tibetského duchovního vůdce ve světě vysoké politiky. 

Na setkání vzpomíná tehdejší tajemník Václava Havla Alexandr Neuman, Eda Kriseová a Stašek Slavický

Moderuje Ivana Denčevová

foto (c) Karel Cudlín

Termíny