Svoboda - nezbytný předpoklad víry

Kurzy, vzdělání, konference

 

Víra je často spojována s dogmaty, s pronášením modliteb, vykonáváním rituálů, tím ji však oddělujeme od života a vytěsňujeme mimo každodennost. Víra se stává strnulou a bezobsažnou. Jejím obsahem je ale živost, hřejivost, láska a v neposlední řadě svoboda. Svobodná cesta vážného hledání pravd života a Boha. Rád bych vás pozval k zamyšlení, co jsem na této cestě nalezl a objevil. Těším se na vás. Jan Zubatý

 

Účinkují

Jan Zubatý (1975) vystudoval ekonomii na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Působí ve svém oboru v soukromé firmě zabývající se výrobou léčiv, zdravotnických prostředků a kosmetiky.

Od raného mládí se zabývá otázkami smyslu života, spravedlnosti a víry v Boha. Odpovědi nalézá především ve světonázorovém učení knihy Ve světle Pravdy, Poselství Grálu od Abd-ru-shina. Hodnotu vidí ve znovunalezení pravého lidství, jež se váže na pochopení přírodních a vesmírných zákonitostí. Od roku 2009 stojí v čele Hnutí Grálu v České republice.

„Mojí největší motivací je přiblížit ostatním víru z jiného úhlu, než jak na ni většina lidí nahlíží. Neustále se střetávám s tím, že lidé s tímto slovem či označením mají velký problém. Nechtějí patřit k věřícím a přitom věří v sílu nad námi a uznávají ji. Pravá víra je o vnitřní svobodě, živosti, o hledání. Má v sobě pulsující energii a zároveň klid hladiny horského jezera. Přiblížit nový pohled na víru a přesvědčení bude mou snahou v této přednášce.“

Další dokumenty k akci

  
Termíny