Reinkarnace

Kurzy, vzdělání, konference

Přednáška Artura Zatloukala.

Myšlenka reinkarnace dnes už není zvláštností východních náboženství – přiklání se k ní i stále více Evropanů. Proč? Protože dokáže vysvětlit přirozeným způsobem zdánlivě nevysvětlitelné hádanky života. Vědomí spravedlnosti a moudrého uspořádání světa otevírá v dnešním zdánlivém chaosu bránu k vyrovnanému životu.

Účinkují

Ing. Artur Zatloukal (1943) žije v Brně. Vystudoval strojní inženýrství a po celou dobu své aktivní zaměstnanecké činnosti pracoval jako technik v elektrárenství. Současně se zabýval světonázorovými otázkami, vždy především ve vztahu k praktickému životu. Po „odchodu do důchodu“ zůstává činný ve vydavatelství Integrál Brno a v Nadaci Hnutí Grálu.

Další dokumenty k akci

  
Termíny