Večer s Dalajlamou

Film
Vyslyšené modlitby + Dalajlamovská renesance.
Termíny