Nové Město Pražské - jak ho ještě neznáte....

Kurzy, vzdělání, konference
Náplní lekce bude pojednání o založení Nového Města pražského, jeho významu a urbanistickém pojetí. Srovnán bude i prostor nového Města před a po jeho založení. Bude pojednáno také o jednotlivých důležitých stavbách, které byly součástí založení Nového Města, jako byly farní, klášterní a kapitulní kostely, kláštery a Novoměstská radnice. Součástí přednášky bude také kapitola o největších urbanistických proměnách Nového Města v pozdějších dobách a zmizelých stavbách z doby založení i pozdějších dob.
Termíny