"VIVAT ABSOLVENTI" ANEB MISTŘI PĚVCI KROMĚŘÍŽŠTÍ

Volný čas
Koncert k 10. výročí založení pěveckého oddělení konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž.

Termíny