AKTUÁLNÍ ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY V OKOLÍ HOLEŠOVA

Volný čas
Každý rok v našem okolí proběhne řada archeologických výzkumů. O těch nejzajímavějších výzkumech a jejich výsledcích budou přednášet: Mgr. Miroslav Daňhel z Archeologického centra Olomouc, p. o. a Mgr. Miroslav Popelka z Ústavu archeologické památkové péče Brno, v. v. i.

Termíny